Termene și condiții

1.  Definiții

Tipro – este denumirea prescurtată a TIPRO QUICKPRINT S.R.L., persoană juridică înregistrată în România, cu numărul de ordine la Registrul Comerțului J11/497/2020, având codul unic de înregistrare fiscala RO43195356.

Tipografie – este punctul de lucru în care Tipro își desfășoară întreaga activitate, având adresa în București, Calea Plevnei, Nr. 137C, Parter, Sector 6.

Prestator – Tipro este prestator de servicii de tipar și alte activități conexe.

Utilizator/Beneficiar – este orice entitate juridică sau persoană fizică, având vârsta de peste 18 ani, care își face cont pe site și efectuează o comandă. Prin finalizarea creării și utilizării contului, beneficiarul/utilizatorul și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termene și Condiții Generale.

Site – este magazinul online găzduit la adresa web tipro.ro.

Cont – este o secțiune a site-ului formată dintr-o adresă de e-mail, nume de utilizator și o parolă care permite utilizatorului transmiterea unei comenzi. Contul conține informațiile introduse de către utilizator și istoricul acțiunilor acestuia pe site (date personale, date firmă, comenzi, facturi fiscale etc.). Utilizatorul este unicul responsabil pentru datele introduse la crearea contului și se va asigura că toate informațiile sunt corecte, complete și actualizate.

Nume utilizator – este un pseudonim introdus de către utilizator/beneficiar, prin care acesta poate adăuga conținut pe site. Numele de utilizator este asociat informațiilor din site introduse de către utilizator/beneficiar.

Comandă – este un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între prestator și utilizator, prin care beneficiarul transmite prestatorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa un tip de produs sau serviciu prezentat pe site, personalizat de către prestator conform setărilor făcute de către beneficiar .

Coș – este secțiunea din cont în care utilizatorul/beneficiarul poate să adauge un serviciu sau un tip de produs personalizat, pe care dorește să îl achiziționeze în acel moment sau la un moment ulterior.

Serviciu – orice produs prezentat pe site va fi executat la comanda beneficiarului, printr-un cumul de servicii prestate de către Tipro.

Configurație – toate specificațiile unui produs selectate de către beneficiar pe site, fie printr-o alegere directă, fie prin acceptarea unor setări implicite.

Document – prezentele Termene și Condiții

Contract – reprezintă contractul încheiat la distanță între prestator și beneficiar, fără prezența fizică simultană a acestora.

Contract preexistent – reprezintă contractul cadru încheiat între beneficiar și prestator, anterior înregistrării ca utilizator al reprezentantului beneficiarului și care s-a constituit ca bază legală pentru relațiile comerciale între cele două părți.

2. Documente contractuale

  1. Tipro va presta servicii la comanda beneficiarului, dacă beneficiarul își dă acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termene și Condiții Generale.
  2. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, beneficiarul este de acord cu toate formele de comunicare (formular de contact, e-mail, telefon), prin care prestatorul derulează operațiunile comerciale.
  3. Notificările primite de către beneficiar din partea prestatorului au rol de informare. Acceptarea comenzii va fi validată numai după efectuarea plății printr-o notificare specifică transmisă prin e-mail.
  4. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către prestator pe site, stau la baza contractului.
  5. Contractul se consideră încheiat între prestator și beneficiar în momentul în care beneficiarul primește de la prestator prin e-mail și/sau sms notificarea de finalizare a comenzii.
  6. Prin acordul beneficiarului cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termene și Condiții Generale, beneficiarul este de acord ca aceste clauze să vină în completarea contractului preexistent, în situația în care acesta există și este valabil.